Бидний тухай

Зорилго

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэх, иргэдэд илүү ойр чиглэсэн үйлчилгээг эрхэм болгон ажиллах зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

Манай лаборатори нь онлайн үйлчилгээнд холбогдсоноор таны алтан цагыг хэмнэж шинжилгээний хариуг цахим хэлбэрээр хүргэх, зөвлөмж зөвөлгөөг цаг алдалгүй өгөхөөр хичээн ажиллаж байна. 

Мөн 2015 оны 2-р улирлаас эхлэн хөдөлгөөнт оношилгоог нэвтрүүлэхээр бэлдэж буй бөгөөд манай лаборатори өөрөө тань дээр очиж бүх төрлийн шинжилгээг авч боловсруулан өгөхөөр төлөвлөж байна. 

Хэт авиан оношилгоогоор хэвлийн болон эх барих эмэгтэйчүүдийн оношилгоог танд хүргэхэр мөн бэлэн болсон билээ. 

Мэдээ мэдээлэл
Ажлын байр
Холбоо барих
Байршил
Copyrights ©2015: Digital Medic LLC
`