shinjilgee.mn сайтын ерөнхий танилцуулга, цэс, хуудасны зохион байгуулалт ба дотооод танилцуулгыг багтлаа.

Энгийн хэрэглэгч нь өөрийн өгсөн шинжилгээний хариуг онлайнаар авч, эмч рүүгээ илгээн зөвлөгөө авах боломжтой.

Copyrights ©2015: Digital Medic LLC
`