Бидний тухай

Иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэж эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх замаар тэдний эрүүл мэндийн байдалд чанарын ахиц гаргаж сэтгэл ханамжийг байнга нэмэгдүүлэх улмаар өрхийн эрүүл мэндийн төвийг хөгжүүлэн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд Тэрмэстий ӨЭМТ-ийн эрхэм зорилго оршино.

Мэдээ мэдээлэл
Ажлын байр
Холбоо барих
Байршил
Copyrights ©2015: Digital Medic LLC
`